EN

Snímače čiarových kódov

ALIS VIZUALIZÁCIA

LED Svetelné značenie

Svetelné značenia (ALIS Vizualizácie) riešené LED technológiou ponúkajú niekoľko výhod oproti konvenčným technikám značenia ako sú napríklad nátery alebo polepy. ALIS Vizualizácia ponúka 3 možné typy nasvietenia a to blikanie, pulzovanie alebo trvalé svietenie 24/7.

Technológia je rozšíriteľná o antikolízny systém, čo umožňuje aktiváciu značenia na pohyb (chodca a manipulačnej alebo žeriavovej techniky). Tým dochádza k eliminácii prevádzkovej slepoty a tým rastie úroveň ochrany zamestnancov na rizikových miestach.

ikona-test
Eliminácia prevádzkovej slepoty
Prípadová štúdia LEAR Corporation
alis-test-636×400

ALIS VIZUALIZÁCIA

LED Svetelné značenie

Svetelné značenia (ALIS Vizualizácie) riešené LED technológiou ponúkajú niekoľko výhod oproti konvenčným technikám značenia ako sú napríklad nátery alebo polepy. ALIS Vizualizácia ponúka 3 možné typy nasvietenia a to blikanie, pulzovanie alebo trvalé svietenie 24/7.

Technológia je rozšíriteľná o antikolízny systém, čo umožňuje aktiváciu značenia na pohyb (chodca a manipulačnej alebo žeriavovej techniky). Tým dochádza k eliminácii prevádzkovej slepoty a tým rastie úroveň ochrany zamestnancov na rizikových miestach.

ikona-test
Eliminácia prevádzkovej slepoty
ikona-test
Zvýšená ochrana chodcov a manipulačnej techniky
Prípadová štúdia LEAR Corporation
alis-test-636×400

ALIS VIZUALIZÁCIA

LED Svetelné značenie

Svetelné značenia (ALIS Vizualizácie) riešené LED technológiou ponúkajú niekoľko výhod oproti konvenčným technikám značenia ako sú napríklad nátery alebo polepy. ALIS Vizualizácia ponúka 3 možné typy nasvietenia a to blikanie, pulzovanie alebo trvalé svietenie 24/7.

Technológia je rozšíriteľná o antikolízny systém, čo umožňuje aktiváciu značenia na pohyb (chodca a manipulačnej alebo žeriavovej techniky). Tým dochádza k eliminácii prevádzkovej slepoty a tým rastie úroveň ochrany zamestnancov na rizikových miestach.

ikona-test
Eliminácia prevádzkovej slepoty
ikona-test
Zvýšená ochrana chodcov a manipulačnej techniky
ikona-test
Zvýšená ochrana chodcov a manipulačnej techniky
Prípadová štúdia LEAR Corporation
alis-test-636×400

ALIS VIZUALIZÁCIA

LED Svetelné značenie

Svetelné značenia (ALIS Vizualizácie) riešené LED technológiou ponúkajú niekoľko výhod oproti konvenčným technikám značenia ako sú napríklad nátery alebo polepy. ALIS Vizualizácia ponúka 3 možné typy nasvietenia a to blikanie, pulzovanie alebo trvalé svietenie 24/7.

Technológia je rozšíriteľná o antikolízny systém, čo umožňuje aktiváciu značenia na pohyb (chodca a manipulačnej alebo žeriavovej techniky). Tým dochádza k eliminácii prevádzkovej slepoty a tým rastie úroveň ochrany zamestnancov na rizikových miestach.

ikona-test
Eliminácia prevádzkovej slepoty
ikona-test
Zvýšená ochrana chodcov a manipulačnej techniky
ikona-test
Zvýšená ochrana chodcov a manipulačnej techniky
ikona-test
Zvýšená ochrana chodcov a manipulačnej techniky
Prípadová štúdia LEAR Corporation
alis-test-636×400

ALIS VIZUALIZÁCIA

LED Svetelné značenie

Svetelné značenia (ALIS Vizualizácie) riešené LED technológiou ponúkajú niekoľko výhod oproti konvenčným technikám značenia ako sú napríklad nátery alebo polepy. ALIS Vizualizácia ponúka 3 možné typy nasvietenia a to blikanie, pulzovanie alebo trvalé svietenie 24/7.

Technológia je rozšíriteľná o antikolízny systém, čo umožňuje aktiváciu značenia na pohyb (chodca a manipulačnej alebo žeriavovej techniky). Tým dochádza k eliminácii prevádzkovej slepoty a tým rastie úroveň ochrany zamestnancov na rizikových miestach.

ikona-test
Eliminácia prevádzkovej slepoty
ikona-test
Zvýšená ochrana chodcov a manipulačnej techniky
ikona-test
Zvýšená ochrana chodcov a manipulačnej techniky
ikona-test
Zvýšená ochrana chodcov a manipulačnej techniky
ikona-test
Zvýšená ochrana chodcov a manipulačnej techniky
Prípadová štúdia LEAR Corporation
alis-test-636×400

Značenie pohyblivých bremien

Svetelné značenia (ALIS Vizualizácie) riešené LED technológiou ponúkajú niekoľko výhod oproti konvenčným technikám značenia ako sú napríklad nátery alebo polepy. ALIS Vizualizácia ponúka 3 možné typy nasvietenia a to blikanie, pulzovanie alebo trvalé svietenie 24/7.

Technológia je rozšíriteľná o antikolízny systém, čo umožňuje aktiváciu značenia na pohyb (chodca a manipulačnej alebo žeriavovej techniky). Tým dochádza k eliminácii prevádzkovej slepoty a tým rastie úroveň ochrany zamestnancov na rizikových miestach.

Prípadová štúdia LEAR Corporation
alis-test-636×400

LED Svetelné značenie

Značenie pohyblivých bremien

Svetelné značenia (ALIS Vizualizácie) riešené LED technológiou ponúkajú niekoľko výhod oproti konvenčným technikám značenia ako sú napríklad nátery alebo polepy. ALIS Vizualizácia ponúka 3 možné typy nasvietenia a to blikanie, pulzovanie alebo trvalé svietenie 24/7.

Technológia je rozšíriteľná o antikolízny systém, čo umožňuje aktiváciu značenia na pohyb (chodca a manipulačnej alebo žeriavovej techniky). Tým dochádza k eliminácii prevádzkovej slepoty a tým rastie úroveň ochrany zamestnancov na rizikových miestach.

Prípadová štúdia LEAR Corporation
alis-test-636×400

Výhody riešenia

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

Výhody riešenia

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Zvýšená ochrana chodcov a manipulačnej techniky

Výhody riešenia

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

Výhody riešenia

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

Výhody riešenia

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

Výhody riešenia

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty

ikona-test

Eliminácia prevádzkovej slepoty