Inovativní BOZP

Komplexní systémy inovativní BOZP

Autonomní bezpečnost

Divize inovativní BOZP je postavena na komplexních systémech bezpečnosti, které tvoří autonomní a bezpečné pracoviště 4.0. Systémy jsou postaveny na bezdrátových technologiích (UWB, Wi-Fi, BLE, RFID a další), které eliminují provozní slepotu a snižují riziko nehod zaviněných chybou lidského faktoru.

LED podlahové značení
Group 12098

Ochrana chodců a manipulační techniky.

Group 25032

Eliminace vzniku provozní slepoty.

Group 25066

Úspora nákladů na šetření škodních událostí.

derrick

Zvýšená bezpečnost okolo přenášených břemen.

Projekce symbolů a komunikačních tras

Světelné LED podlahové značení

Inovativní metoda značení podlah pomocí LED projekce. Dlouhodobě snižuje náklady na obnovu značení, poskytuje zvýšenou úroveň ochrany díky možnosti interaktivní aktivace a oživuje pracovní prostor. Nejčastějšími příklady užití je projekce různých typů symbolů, přechodů pro chodce a značení nebezpečné zóny kolem přenášeného břemene.

Světelné podlahové značení
Světelné značení podlah

Prevence nehod na pracovištích

Anti-kolizní systémy

Anti-kolizní systémy pro minimalizaci rizika střetu pěších s manipulační technikou a vysokozdvižnými vozíky mezi sebou samými. Řešení je složeno z několika interaktivních opatření pro zabránění vzniku pracovní nehody jimiž jsou: opto-akustické upozornění, vibrační upozornění, autonomní zpomalování VZV ve dvou volitelných zónách, nebo projekce bezpečnostního značení.

VZV anti-kolizní systémy
vzv anti-kolizní systémy

zvýšení bezpečnosti v kritických křižovatkách

Inteligentní parabolické zrcadlo

Systém chytrého řízení provozu v nebezpečných křižovatkách. Řešení je postaveno na LED projektoru zabudovaném do parabolického zrcadla, rozšířené o světelnou signalizaci směru jízdy 1 a více objektů.

Inteligentní parabolické zrcadlo
inteligentni parabolicke zrcadlo

Prevence nehod zapříčiněných nadměrně zdviženým nákladem

Anti-kolizní signalizační bariéra

Prevence pracovních nehod zapříčiněných nadměrně zdvihnutým nákladem pomocí instalace signalizační bariéry. Při vhodném umístění bariéra zabraňuje vzniku nákladných škodních událostí spojených se sníženými profily, nadzemními dopravníky, průmyslovými vraty nebo potrubím.

Inteligentní signalizační bariéra
bezpečnostní bariéra

Zaujala Vás sekce inovativní BOZP?

Neváhejte se mi ozvat pro více informací.

+420 734 256 609 stencel@aledo.cz
IMG_2153

Bc. Jiří Štencel

Division manager