EN

Inovativní BOZP

Komplexní systémy inovativní BOZP

Autonomní bezpečnost

Divize inovativní BOZP je postavena na komplexních systémech bezpečnosti, které tvoří autonomní a bezpečné pracoviště 4.0. Systémy jsou postaveny na bezdrátových technologiích (UWB, Wi-Fi, BLE, RFID a další), které eliminují provozní slepotu a snižují riziko nehod zaviněných chybou lidského faktoru.

LED podlahové značení
Group 12098

Ochrana chodců a manipulační techniky.

Group 25032

Eliminace vzniku provozní slepoty.

Group 25066

Úspora nákladů na šetření škodních událostí.

derrick

Zvýšená bezpečnost okolo přenášených břemen.

Projekce symbolů a komunikačních tras

Světelné LED podlahové značení

Inovativní metoda značení podlah pomocí LED projekce. Dlouhodobě snižuje náklady na obnovu značení, poskytuje zvýšenou úroveň ochrany díky možnosti interaktivní aktivace a oživuje pracovní prostor. Nejčastějšími příklady užití je projekce různých typů symbolů, přechodů pro chodce a značení nebezpečné zóny kolem přenášeného břemene.

Světelné podlahové značení
Světelné značení podlah

Prevence nehod na pracovištích

Anti-kolizní systémy

Anti-kolizní systémy pro minimalizaci rizika střetu pěších s manipulační technikou a vysokozdvižnými vozíky mezi sebou samými. Řešení je složeno z několika interaktivních opatření pro zabránění vzniku pracovní nehody jimiž jsou: opto-akustické upozornění, vibrační upozornění, autonomní zpomalování VZV ve dvou volitelných zónách, nebo projekce bezpečnostního značení.

VZV anti-kolizní systémy
vzv anti-kolizní systémy

AI detekce chodců

Anti-kolizní systém pro chodce

Bezdrátové řešení založené na AI kameře a monitoru umožňuje rychlé a hladké upgradování anti-kolizního systému pro řidiče VZV a jiné manipulační techniky. Řešení autonomní 3D detekce chodců ve variabilně nastavitelné zóně vůči manipulační technice.

AI anti-kolizní systém pro chodce
AI detekce chodců

Interaktivní BOZP

Autonomně uzamykatelná branka

Systém ALIS Shield nabízí výrazné zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení logistických tras v integraci s průmyslovými brankami. V rámci bezdrátové UWB technologie dochází k magnetickému uzamčení branky o síle 900 N v momentě detekce VZV v kritické zóně. Výhodou UWB technologie je detekce manipulační techniky i v nepřehledných místech (zatáčky, regály a skladovací prostory), a to až na vzdálenost 40 metrů.

Dynamicky uzamykatelná branka
inovativní bezpečnostní branka

zvýšení bezpečnosti v kritických křižovatkách

Inteligentní parabolické zrcadlo

Systém chytrého řízení provozu v nebezpečných křižovatkách. Řešení je postaveno na LED projektoru zabudovaném do parabolického zrcadla, rozšířené o světelnou signalizaci směru jízdy 1 a více objektů.

Inteligentní parabolické zrcadlo
inteligentni parabolicke zrcadlo

Prevence nehod zapříčiněných nadměrně zdviženým nákladem

Anti-kolizní signalizační bariéra

Prevence pracovních nehod zapříčiněných nadměrně zdvihnutým nákladem pomocí instalace signalizační bariéry. Při vhodném umístění bariéra zabraňuje vzniku nákladných škodních událostí spojených se sníženými profily, nadzemními dopravníky, průmyslovými vraty nebo potrubím.

Inteligentní signalizační bariéra
bezpečnostní bariéra

Aktivní ochrana nakládacího prostoru

STOP Truck systém

Elektronický zabezpečovací klín KEILSTOP® pro prevenci proti předčasnému odchodu nákladních vozidel při vykládání a nakládání materiálu. Prvotřídní ochrana zaměstnanců díky minimalizaci rizika úrazu na nakládacích rampách, překladištích a výměnných nástavbách.

Zvýšená ochrana vykládací rampy
Keilstop

Zaujala Vás sekce inovativní BOZP?

Neváhejte se mi ozvat pro více informací.

+420 734 256 609 stencel@aledo.cz
jstencel_2

Bc. Jiří Štencel

Division manager